ZDALNE NAUCZANIE – WDRAŻAMY PLATFORMĘ TEAMS MICROSOFT W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH.

W zakresie naszej   usługi TEAMS MICROSOFT wchodzą miedzy innymi :

–   Pomoc w założeniu konta na platformie TEAMS MICROSOFT dla PLACÓWKI OŚWIATOWEJ,

–  Pomoc w  aktywowaniu bezpłatnych licencji dla placówek oświatowych na platformie  OFFICE 365,

–  Przygotowanie przyszłego administratora platformy OFFICE 365, TEAMS MICROSOFT  do pracy w organizacji edukacyjnej,

– Przeprowadzenie szkolenia ukierunkowanego na pracę w placówkach edukacyjnych na platformie Teams Microsoft,

–  Udostępnienie poradników  do samodzielnej pracy na platformie dla nauczycieli oraz rodziców.

Cena wyżej wymienionej usługi wynosi  750zł/ brutto

(Fakturę wystawiamy na szkolenie kadry pedagogicznej)

WDRAŻANIE ROBOTYKI W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI, KOSZTORYSY PRACOWNI ROBOTYKI

CYKLICZNE KURSY PROGRAMOWANIA DLA DZIECI Z GODZIN DYREKTORSKICH.

WSPRACIE DLA NAUCZYCIELI INFORMATYKI  W ZAKRESIE PROGRAMOWNIA W JĘZYKU C++ , PYTHON

KOSZTORYSY DLA SZKÓŁ :

CYFROWA GMINA

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI 

 

ZAMÓW KOSZTORYS

Zapraszamy NAUCZYCIELI na szkolenie  „MINECRAFT DLA EDUKACJI – NAUKA OPARTA NA GRACH”

ZAPISZ SIE NA SZKOLENIE

BEZPŁATNE MATERIAŁY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I OGNISK PRACY POZASZKOLNEJ

ZAMÓW BEZPŁATNE MATERIAŁY