WDRAŻAMY PLATFORMĘ OFFICE 365 W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH.

W zakresie naszej  usługi TEAMS MICROSOFT wchodzą miedzy innymi :

–   Pomoc w założeniu platformy OFFICE 365 dla placówki,

–  Pomoc w  aktywowaniu bezpłatnych licencji dla placówek oświatowych na platformie  OFFICE 365,

–  Przygotowanie przyszłego administratora platformy OFFICE 365  do pracy w organizacji edukacyjnej,

–  Udostępnienie poradników  do samodzielnej pracy na platformie OFFICE 365 dla nauczycieli oraz rodziców.

Cena wyżej wymienionej usługi wynosi  599zł/ brutto

(Fakturę wystawiamy na szkolenie kadry pedagogicznej)

ZAMAWIAM 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest firma JONO USŁUGI EDUKACYJNE prowadząca szkolenia edukacyjne z zakresu informatyki i języków obcych. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na szkolenie, kurs, skorzystanie z usługi edukacyjnej. JONO USŁUGI EDUKACYJNE informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług-zamówień dostępnych w serwisie.