Kurs  JĘZYKA NIEMIECKIEGO skierowany jest dla uczniów klasy 7 i 8 szkoły podstawowej. 

Nauka drugiego języka obcego od podstaw stwarza trudności, zniechęcając ucznia do efektywnej  pracy na lekcji. Podczas zajęć   kursanci  mają możliwość  powtórzenia materiału z lekcji języka niemieckiego  oraz  przygotowania się do kolejnych zajęć aby bezstresowo  brać udział w lekcjach języka niemieckiego w swojej szkole.   Kurs pozwala  na  osiągnięcie wysokiej oceny końcoworocznej z języka niemieckiego.

CENA :  490 zł

SEMESTR ( 14 zajęć/50min)

( ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ  JEDEN RAZ W TYGODNIU)

ZAJĘCIA ONLINE:

NA PLATFORMIE : Skype

ZAPISZ DZIECKO NA ZAJĘCIA

Akceptuje regulamin uczestnictwa w kursie Administratorem danych osobowych jest firma JONO USŁUGI EDUKACYJNE prowadząca szkolenia edukacyjne z zakresu informatyki. Dane są przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia na szkolenie,kurs, skorzystanie z usługi edukacyjnej. JONO USŁUGI EDUKACYJNE informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.), masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, zażądania zaprzestania przetwarzania oraz zażądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.
Zgadzam się na otrzymywanie informacji na temat promocyjnych kursów informatycznych Wyrażam zgodę na przekazywanie mi drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych, informacji na temat promocyjnych kursów, na który została zgłoszona chęć uczestnictwa oraz na powiązane z nim inne kursy, jak również związane z kursami wyjazdy organizowane przez firmę Jono Usługi Edukacyjne. Brak zgody uniemożliwia realizację usług dostępnych w serwisie.